Bygningsautomatik

Intelligente bygningsinstallationer

Bygningsautomatik – også kaldet CTS (central tilstandskontrol og -styring) eller IBI (intelligente bygningsinstallationer) – styrer, regulerer og overvåger bygningens mange tekniske installationer.

Fordelen ved bygningsautomatik er, at bygningens tekniske installationer tilpasses efter det aktuelle behov og på den måde sparer du på energien i virksomheden og opnår samtidig et bedre indeklima.