Sprinklerstyring

Vi servicerer, ombygger og nybygger sprinkleranlæg i hele landet.

Et sprinkleranlæg bekæmper branden i begyndelsesfasen ved at sprinklerne aktiveres, når temperaturen omkring den enkelte sprinkler stiger til en fastsat værdi.

Ud over slukningsfunktionen alarmerer de fleste nyere anlæg automatisk brandvæsnet, så du er sikker på en hurtig og effektiv brandbekæmpelse.

Vi kan hjælpe dig, uanset om du har et eksisterende anlæg eller om du har brug for et nyt.

Vi projekterer, leverer, monterer og servicerer sprinkler- og slukningstekniske løsninger til skoler, plejehjem, trapperum, kontorer, butikscentre, lagerbygninger og produktionslokaler m.fl.

Steder hvor vi blandt andet har leveret og installeret sprinkleranlæg:

  • Uptown København
  • Bauhaus Odense
  • Esbjerg Sygehus
  • Herning Sky
  • Landsarkivet Viborg
  • Aldi Haverslev