For at efterprøve om elinstallationer er sikre i deres udførelse, funktionsduelige, tidssvarende og ikke mindst lovlige, er der udarbejdet installationseftersyn.

Installationseftersyn kan ofte give forsikringsmæssige fordele for ejeren. Derudover kan eftersynet mindske risikoen for fejl på de elektriske installationer, der kan resultere i økonomiske tab.

Eleftersynet udføres i henhold til Forsikring & Pensions tjekskema for udførelse el-eftersyn. Tjekskemaet gennemgår de oftest forekommende fejlkilder til driftsstop og brand.