Kameraovervågning

Kameraovervågning kan benyttes til flere forskellige formål:

  • Holde øje med, hvad der sker
  • Sikre dokumentation af hvad der sker
  • Kunne identificere uvedkommende

Adgangskontrol

Adgangskontrol, eller ADK som det også kaldes, er brugervenlige systemer, hvor du som bruger anvender kort, brik eller biometrisk genkendelse i stedet for nøgle til at opnå adgang. Adgangskontrollens læsere placeres de steder, hvortil der skal gives adgang. Det kan fx være på døre, porte eller elevatorer. Når brugeren identificerer sig over for den enkelte læser, sender læseren det unikke ID videre til adgangskontrolsystemet, der herefter giver den autoriserede bruger adgang. Udenfor de definerede tidspunkter kan du derimod ikke få adgang. Derudover kan systemet identificere, hvem der har været hvor og hvornår, hvilket kan være til stor hjælp, hvis uregelmæssigheder skal undersøges.

Tyverisikring

Et højteknologisk tyverisikringssystem fra Siemens kan automatisk tilkobles om aftenen, når alle medarbejdere har forladt virksomheden, og det vil kun give alarm, hvis nogen efterfølgende prøver at tvinge sig adgang til bygningen. I samme sekund alarmen lyder, modtages den på kontrolcentralen, og den ansvarlige på virksomheden får besked samtidig med, at en vægter sendes til åstedet. Den tid, tyven har til rådighed til at samle sine tyvekoster, bliver dermed meget begrænset, og man sikrer samtidig, at de skader, der eventuelt er forvoldt i virksomheden, ikke forværres og ikke kan udnyttes af andre.

Staldovervågning

Med staldovervågning er det blandt andet muligt at overvåge foderforbrug og vandforbrug i nogle sektioner, dette for at have et nøje billede af om dyrene trives. I andre sektioner kan der også være indsat automatiske vægte således tilvæksten også opsamles, samt temperatur log i sektionerne.

GSM overvågning

multiGuard® er en familie af GSM-sendere til styring og overvågning.

Der anvendes blot et almindeligt SIM-kort, og multiGuard® er klar til brug.

Ved hjælp af SMS eller DTMF-opkald kan man aktivere relæer, (sirener, pumper, el-radiatorer), aktivere makroer eller udsende IR-koder (varmepumper).

multiGuard® programmeres ved hjælp af SMS eller ved hjælp af det medfølgende PC-program og RS232-porten eller GPRS.